Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นักเรียนสอบ YCT
18 พฤศจิกายน 60
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
20 - 21 พฤศจิกายน 60
กิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า
24 พฤศจิกายน 60
ผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.6
24 - 25 พฤศจิกายน 60
จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายการถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 60
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือข่ายพระอุปถัมภ์ฯ
27 - 28 พฤศจิกายน 60
ปิดเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “นครภูเก็ตเกมส์”
25 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 60
เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “นครภูเก็ตเกมส์”
1 - 10 ธันวาคม 60

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com