Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต คว้าเหรียญทองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เด็กชายพนุ ชมขวัญ
เด็กชายชนินทร์ สืบกระพันธ์
เด็กหญิงปุณยาพร เลิศล้ำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีอาจารย์กนกวรรณ บุญทวี , อาจารย์จิรทีปต์ บุญทวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ เรื่อง "เครื่องตากแห้งตามองศาพระอาทิตย์" ซึ่งส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป.

              

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com