Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าเทอม 2
สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู
การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

   ภาพกิจกรรมล่าสุด


   โครงการเด่น

หนังสั้นThe Imitation โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษา)

   เฟสบุ๊ค


   ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นักเรียนสอบ YCT
18 พฤศจิกายน 60
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
20 - 21 พฤศจิกายน 60
กิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า
24 พฤศจิกายน 60
ผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.6
24 - 25 พฤศจิกายน 60
จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายการถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 60
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือข่ายพระอุปถัมภ์ฯ
27 - 28 พฤศจิกายน 60
ปิดเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “นครภูเก็ตเกมส์”
25 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 60
เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “นครภูเก็ตเกมส์”
1 - 10 ธันวาคม 60

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com